Forbered dig på optagelsesprøven

En optagelsesprøve giver uddannelserne mulighed for at vurdere, om du er studieegnet og matcher de kriterier, som uddannelsen lægger vægt på. Du skal altså demonstrere, at du er motiveret og besidder de faglige og personlige kompetencer, som uddannelsen efterspørger.

trappe

Optagelsesprøve

Der er ikke nogen facitliste på, hvad en optagelsesprøve består af, da det varierer fra uddannelse til uddannelse.

Prøven kan fx bestå af en multiple-choice test, udarbejdelse af en skriftlig opgave eller noget helt tredje, som er relevant for netop den uddannelse, du søger ind på.

1. Tjek uddannelsesstedets hjemmeside for eksempler på tidligere optagelsesprøver. Mange uddannelsessteder offentliggør nemlig optagelsesprøverne fra sidste års optagelse. Det giver dig mulighed for at få et indtryk af, hvad optagelsesprøven går ud på. Forbered dig på, hvilke typer af spørgsmål, du skal besvare eller hvilken form for opgave, du skal løse.

2. Tal med nuværende studerende, og få deres bedste tips til, hvad du skal være opmærksom på i optagelsesprøven. Hvordan greb de opgaven an? Hvad er deres erfaringer og bedste råd?

3. Ryd din kalender i den periode, hvor optagelsesprøven skal udarbejdes, så du kan fokusere på at yde dit bedste.

Optagelsessamtale

Til en optagelsessamtale vurderer et optagelsesudvalg, om du er studieegnet
og motiveret.

En optagelsessamtale er ikke en eksamen. Men den kræver selvfølgelig, at du forbereder dig godt, så du er parat til at argumentere for din motivation, din studieegnethed og dine stærke og svage sider.

1. Gør op med dig selv, hvorfor du gerne ind på uddannelsen. Hvad er det ved den, som tiltaler dig? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig? Hvilken erfaring har du med dig i  bagagen, og hvad kan du byde ind med på uddannelsen?

2. Sæt dig grundigt ind i uddannelsen og de kriterier, du bliver bedømt på.

3. Tjek uddannelsens hjemmeside, og kontakt eventuelt uddannelsesstedet for at spørge ind til, hvordan du bedst kan forberede dig: Hvad lægger optagelsesudvalget særlig vægt på i
bedømmelsen af dig?

Læs også: Lav en grundig research, inden du søger ind gennem kvote 2

4. Tal med nuværende studerende, og spørg ind til, hvordan de oplevede optagelsessamtalen: Hvilke spørgsmål skulle de besvare? Hvordan forberedte de sig?

5. Øv dig på samtalen, ved at lade én, der kender dig godt, interviewe dig. Få vedkommende til at spørge dig om fx din motivation for at søge uddannelsen? Hvilke erfaringer du har, som er relevante for uddannelsen? Hvad dine stærke og svage sider er?

6. Slip din nervøsitet. En optagelsessamtale er ikke en eksamen, og der findes ikke rigtige eller forkerte svar. Det vigtigste er, at du hviler i dig selv, er afklaret omkring hvorfor du søger uddannelsen og har gjort dit forarbejde godt.

Læs også: 7 tips til den motiverende ansøgning

Mere inspiration

Find den rigtige uddannelse – 6 konkrete forslag til dig
Artikel Gå til siden
Skal du søge i kvote 2?
Gå til siden
7 tips til den motiverede ansøgning
Gå til siden
Tjekliste – 5 gode råd til din ansøgning
Gå til siden