Få papir på din erfaring og lav en god kvote 2 ansøgning

Kravene og dokumentationen til en kvote 2 ansøgning varierer for de forskellige uddannelser. Sæt dig derfor grundigt ind i, hvilke krav om dokumentation der gælder for netop den/de uddannelser, du vil søge om optagelse på.

menneske med papir i hånden

Kravene til en kvote 2 ansøgning varierer fra uddannelse til uddannelse. Og det er forskelligt, hvilken dokumentation uddannelserne kræver af dig. Sæt dig derfor grundigt ind i, hvilke krav om dokumentation der gælder for netop den/de uddannelser, du vil søge om optagelse på.

Her kan du se 9 eksempler på nogle af de forskellige typer af dokumentation, du kan blive afkrævet. 

1. Eksamensbevis

Eksamensbevis er et must i din ansøgning. Tjek, at eksamensbeviset for din adgangsgivende eksamen er i Eksamensdatabasen, når du laver din ansøgning på optagelse.dk. Så får uddannelsesstederne nemlig automatisk besked om, at de kan hente beviset. Og du skal ikke gøre mere.

Hvis du går på sidste år af din ungdomsuddannelse, vil de eksamener du består til sommer, automatisk dukke op i Eksamensdatabasen, når de er bestået. Men hvis du har lavet din ansøgning, inden du har fået dit eksamensbevis, er det vigtigt, at du logger på Optagelse.dk igen for at få sendt dit eksamensbevis til de uddannelsessteder, du har søgt ind på.

Det skal du gøre inden 5. juli kl. 12.00. Eksamensbeviser, som ikke findes i Eksamensdatabasen, skal du altid selv uploade direkte til din ansøgning.

Skal du søge ind? Få helt styr på optagelsesreglerne

2. CV

De fleste uddannelsessteder kræver, at du medsender et gennemarbejdet og relevant CV. Det gør det muligt for uddannelsesstedet at danne sig et hurtigt overblik over dit  uddannelsesforløb, kvalifikationer og erfaringer.

3. Erhvervserfaring og arbejdsgivererklæring

Du skal vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring i form af en arbejdsgivererklæring. Det er en erklæring, der dokumenterer dit tidligere arbejdes omfang og indhold.

Arbejdsgivererklæringen skal udfyldes og underskrives af din arbejdsgiver, og du skal efterfølgende uploade den som bilag til din kvote 2-ansøgning på Optagelse.dk. 

Find arbejdsgivererklæring på Optagelse.dk.

4. Højskole

Har du været på højskole, sprogskole eller taget en anden uddannelse, som kan være relevant for vurderingen af din ansøgning, skal du fremskaffe og vedlægge dokumentation for dette i din ansøgning.

Hent e-bog: Sådan søger du ind: 9 nyttige guides til din kvote 1 eller 2 ansøgning

5. Udlandsophold

I din ansøgning kan du angive, hvis du har haft udlandsophold, som du ønsker, skal indgå i vurderingen af din kvote 2 ansøgning. Der er stor forskel på, hvilke krav uddannelsesstederne har til dokumentation for dit udlandsophold. Tjek derfor altid uddannelsesstedets hjemmeside for information om, hvilke krav de stiller, og hvilken dokumentation de lægger vægt på.

6. Supplerende fag

Hvis du har brug for at supplere dit adgangsgrundlag med suppleringskurser for at opfylde specifikke adgangskrav på uddannelsen, skal du angive disse i din ansøgning. Sørg for, at eksamensbeviset for fagene er vedlagt din ansøgning. 

Læs mere i brugervejledningen på Optagelse.dk.

7. Andre aktiviteter

Vil du gerne vurderes på andre relevante aktiviteter, som ikke er erhvervsarbejde, kan du hos nogle uddannelsesinstitutioner blive mødt af krav om at uploade en aktivitetserklæring.
Er du i tvivl, så spørg uddannelsesstedet, om de eventuelt har en særlig skabelon, du skal benytte.

8. Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Nogle uddannelsessteder er gået helt væk fra den motiverede ansøgning. Her bliver du i stedet indkaldt til en optagelsessamtale eller du skal gennemføre en optagelsesprøve for at komme i betragtning til en studieplads. Tjek uddannelsens hjemmeside, og forhør dig hos en studievejleder, så du i god tid kan forberede dig på en eventuel prøve eller samtale.

Få gode råd til optagelsessamtalen

9. Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning er et centralt element i din kvote 2 ansøgning og et krav fra mange uddannelsessteder. Det er her, du skal sælge dig selv og vise, hvorfor du er egnet til optagelse på netop denne uddannelse.

Læs også: Tjekliste - 5 gode råd til din ansøgning

Mere inspiration

Find den rigtige uddannelse – 6 konkrete forslag til dig
Artikel Gå til siden
Studieklar? Prøv tjeklisten
Artikel Gå til siden
Er du i tvivl? Prøv uddannelsen af
Gå til siden
Hvad skal jeg læse? Få gode råd fra studievejlederen
Gå til siden
Er en pædagogisk uddannelse noget for mig?
Gå til siden