Sådan søger du ind på en videregående uddannelse – få 5-trins guiden

Når du søger ind på en videregående uddannelse, er der en række regler, som du skal være opmærksom på. Her har vi samlet de vigtigste og listet 5-trins guiden.

kvinde scroller på computer

1. Sådan søger du gennem kvote 1

I kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Du kan søge om optagelse på op til i alt otte uddannelser. Det kan være vidt forskellige uddannelser eller den samme uddannelse forskellige steder i landet.

Dine ønsker skal du liste i prioriteret rækkefølge med dit højeste ønske som nummer 1 og så fremdeles. Hvis du får tilbudt en plads, vil det være den højest mulige prioritet, og du får højest ét tilbud. Det har i den forbindelse ingen betydning, om du har én eller otte prioriteter.

Sådan udfylder du din ansøgning

På optagelse.dk kan du finde en udførlig vejledning, der beskriver, hvordan du udfylder ansøgningen, uploader bilag mm.

Se brugervejledning på optagelse.dk

Bemærk, at der er uddannelser, som du kun kan søge i kvote 2. Det er primært uddannelser, hvor beståelse af optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale er et adgangskrav.

I kvote 2 bliver du også vurderet på andre faglige kriterier end en adgangsgivende eksamen, fx relevant erhvervsarbejde, højskoleophold eller ophold i udlandet.

Hvis du har et andet adgangsgrundlag end en hel gymnasial eksamen (erhvervsuddannelse eller hf-enkeltfag), skal du søge i kvote 2.

2. Hvornår skal du søge?

  • Kvote 1: Senest 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: Senest 15. marts kl. 12.00

3. Hvilke adgangskrav skal du opfylde?

Mange videregående uddannelser kræver, at du har en hel gymnasial eksamen.

Mange uddannelser har også andre adgangskrav. Det kan fx være krav om:

  • Fag bestået på et vist gymnasialt niveau (A, B eller C)
  • Den samlede adgangsgivende eksamen bestået med et mindste gennemsnit
  • Bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale

Faglig supplering

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, skal du supplere din eksamen.

Der findes forskellige muligheder for supplering:

4. Hvornår får du svar?

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning den 28. juli. Dog får du svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag. 

Du får højst tilbudt én studieplads eller én standbyplads. Husk at du skal takke ja eller nej til studiepladsen. Du får besked om, hvor og hvordan i dit optagelsesbrev.

Har du fået afslag på optagelse, vil du blive henvist til en liste over årets ledige pladser på andre uddannelser og uddannelsessteder.

5. Hvem kan du spørge, hvis du er i tvivl? 

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved Studievalg og eVejledning samt direkte hos de enkelte uddannelsesinstitutioner  :

Mere inspiration

Find den rigtige uddannelse – 6 konkrete forslag til dig
Artikel Gå til siden
Studieklar? Prøv tjeklisten
Artikel Gå til siden
Er du i tvivl? Prøv uddannelsen af
Gå til siden
Hvad skal jeg læse? Få gode råd fra studievejlederen
Gå til siden
Er en pædagogisk uddannelse noget for mig?
Gå til siden